Polski Svenska English
Polski Svenska English

Stomme

EKOHUS

Tack vare användningen av torkat trä C24 i byggnadsbyggnader undviker vi problem med bryggning, mögel och svampar. Dessutom är konstruktioner gjorda av C24-torkat trä lättare än de som är gjorda av vått trä och har bättre styrparametrar, vilket innebär att vi kan använda mindre tvärsnitt, vilket kommer att minska kostnaderna, göra arbetet enklare och, framför allt, minska kostnaderna.

 

 

HÅLLBART OCH VARMT HUS

 

Konstruktionen monteras ihop på ett sådant sätt att den står oberoende och inte kräver att plattor fästs till den för att säkerställa stabiliteten. De brädor som därefter fästs till stommen från insidan och utsidan, säkerställer endast att den är så pass stabil, hållfast och säker att den till och med klarar en jordbävning. Husens klimatskal isolerar vi med mineralull som i ytterväggarna är 215 mm tjock och i taket och på vinden 350-400 mm tjock. Tack vare det säkerställer vi att hela huset är värmeisolerat.

 

 

SNABBT FÄRDIGSTÄLLANDE

 

Allt arbete som utförs i ett stomrest hus är torr installation, och tack vare det går bygget snabbare och är mer miljövänligt än när man bygger ett klassiskt hus. Jämfört med ett hus med stålkonstruktion, har ett stomrest hus den fördelen att man vid samma väggtjocklek använder mer isoleringsmaterial, vilket ger högre energivärde och lägre uppvärmningskostnader. Det är värt att betona att husen isoleras med mineralull, och blir tack vare det mycket tysta. De stomresta hus som vi erbjuder är prefabricerade hus. Det innebär att deras beståndsdelar, såsom väggar, innertak och takstolar tillverkas i vår produktionshall. Därefter transporteras de till byggplatsen där slutmontering, som tar ungefär en vecka, sker på en på förhand gjuten husgrund. Och hela processen, från det att avtalet undertecknas till det att nycklarna överlämnas, tar ungefär tre månader.

 

 

KOSTNADSEFFEKTIVT HUS

 

Det är viktigt att trähuset är ånggenomsläppligt, så vi monterar träfiber- och cellulosaisolering. Den nämnda isoleringen är en bättre värmeisolator på vintern och på sommaren blir den ett naturligt skydd mot värme. Detta beror på att den har samma isoleringstjocklek som sten- och glasull samt cellplast, 2-4 gånger längre försening i värmeöverföring genom husets klimatskärm.

 

SMS +46 73 646 09 40