Polski Svenska English
Polski Svenska English

Fotowoltaika

 

 

Man behöver inte längre övertyga någon om att installera en värmepump som en källa till billig, miljövänlig uppvärmning av huset. Men du kan försöka minska dina underhållskostnader på ditt hus ytterligare genom att komplettera din värmepumpsinstallation med solceller som omvandlar solstrålarnas energi till el.

Verkliga besparingar genom solcellsteknik – hur det ser ut i praktiken?

Till exempel: En jordvärmepump som värmer upp ett hus på ca 150 kvm och bereder varmvatten för en familj som består av 4 personer förbrukar ca 4800 kWh el per år. Ungefär samma mängd energi producerar en solcellsanläggning som har en toppeffekt på 5 kWp. Eftersom mängden el som produceras av solcellen är större på sommaren och mindre på vintern, är strömförsörjning till värmepumpen inte jämn under hela året. Denna disproportion kan lösas genom s.k. balansering av energibehovet under året och sex månaders faktureringsperiodavtalad med ditt elhandelsföretag.

Det innebär att mer el som produceras på sommaren räcker för att täcka ditt behov och låter dig överföra elöverskott till ditt elhandelsföretagsom sedan drar av det från elen som överförs till dig på vintern. Ett sådant sex månaders sätt att fakturera köp och försäljning av el av elhandelsföretaget är en av de viktigaste frågor som har tagits fram i förslaget till lag om förnybara energikällor.

 

SMS +46 73 646 09 40