Polski Svenska English
Polski Svenska English

Självdrag

 

 

Självdrag är det enklaste och äldsta sättet för luftväxling i byggnader som går ut på att bygga vertikala ventilationskanaler som avleder varm luft från rummens övre delar till utsidan. Genom den tryckskillnad som under vissa atmosfäriska förhållanden skapas i ventilationsskorstenen uppstår ett luftdrag som gör att luften dras genom ventilationskanalen i självdragssystemet och upp genom skorstenen. Denna situation uppstår dock endast under strikt definierade omständigheter. Ingen mekanisk anordning behövs.

SMS +46 73 646 09 40