Polski Svenska English
Polski Svenska English

Integritetspolicy

PRIVATPOLITIK med RODO:

Mina uppgifter och samtycke

Innehållet som vi visar till dig kan inte skräddarsys efter dina önskemål. Du har ännu inte kommit överens om att samla in data om din verksamhet på våra webbplatser. Samtycke till insamling av data: Jag samtycker till användandet av mina personuppgifter som samlas som en del av min användning av tjänster, inklusive webbsidor, webbplatser och andra funktioner av Coventry Capital Group Sp. z o.o. ul. Gold 7/18, 00-019 Warszawa, KRS 0000539476, REGON 360.668.006, NIP 7010460942 Partners och dess närstående kapital och personligen, inklusive lagrade i cookies i marknadsföringssyfte (inklusive analys och profilering i marknadsföringssyfte). Samtycke är frivilligt och kan återkallas när som helst genom att skicka ett e-post till avgång e-postadress: rodo@skandichus.com det faktum att tillbakadragande av samtycke inte kommer att påverka lagligheten i behandlingen bygger på samtycke innan dess tillbakadragande.

Integritetspolicy

Genom att använda våra tjänster eller Coventry Sp. z o.o. och enheter från huvudstadsgruppen Coventry Sp. z o.o., som inkluderar Coventry Sp. z o.o. med säte i Warszawa, Skandic Hus i Stockholm och alla dess dotterbolag och dess dotterbolag, både personligen och ekonomiskt, antingen direkt eller genom andra enheter (de “Dotterbolag”), du litar på oss med din information. Inom de enskilda tjänster också händer att den information du anförtror också våra betrodda partners eller tredje part som finns i miljön i våra tjänster, arbetar vi direkt eller indirekt, i första hand inom ramen förse dig med tjänster på högsta nivå, liksom inom åtgärder Marketing (de “pålitliga partners”), inklusive kunder ( “kunder”) eller enheter som direkt eller indirekt lägga ut marknadsföringsaktiviteter (inklusive t ex. skicka ett utskick eller sända reklam på våra ytor). Sekretesspolicy fungerar som ett hjälpmedel för att förstå vilka data vi samlar in och för vilket syfte och för vad vi använder det. Denna information är viktig, så läs detta dokument noggrant.

Vilka data behandlar vi?

Vi bearbetar data som du lämnar eller lämnar som en del av att använda Coventry Sp. z oo. Det är främst de uppgifter som behövs för att förse dig med information, tjänster, konton eller profiler i Tjänsterna exempelvis. e-postadress som du ger till oss, till exempel. Som en del former eller fönster som finns i våra tjänster, samt de data som du lämnar in att navigera i våra tjänster, dvs. de som du lämnar i den så kallade cookie-filer. Vi bearbetar också data som du skickar in dig själv i Tjänsterna som du gjort tillgänglig för oss som en del av den så kallade “Hosting” – i så fall är vår bearbetning begränsad endast för att tillhandahålla det virtuella utrymme där du placerar dessa data. Omfattningen av uppgifter som behandlats i alla våra tjänster kan variera – Informationen i detta avseende kan alltid hittas i tillhörande panelen tillämplig service, liksom du alltid kan be om vår datatillsynsman (e-post: rodo@skandichus.com).

Vem är datadministratören?

Administratörer av dina uppgifter är enheter från Capital Group Coventry Sp. z o.o. ul. Gold 7/18, 00-019 Warszawa, KRS 0000539476, REGON 360.668.006, NIP 7010460942 Partners och dess närstående kapital och personlighet vilka enheter från Capital Group, som omfattar Skandic Hus med huvudkontor i Stockholm och dotterbolag. Dessutom enligt gällande lag, dina dataadministratörer inom enskilda tjänster kan också pålitliga partners, däribland kunder. Länkar till en sida där du kan hitta registreringsuppgifter och kontaktföretag: http://www.krs-online.com.pl/coventry-sp-z-o-o-krs-1557753.html https://skandichus.com Vilka är syftena och rättsliga grunderna för behandlingen av dina personuppgifter och under vilken tid kommer det att behandlas?

Är det ett krav att tillhandahålla data?

Att tillhandahålla personuppgifter är frivilligt, men misslyckande att tillhandahålla uppgifter som är märkta som nödvändiga för att tillhandahålla tjänster till dig gör det omöjligt att tillhandahålla dem. Till vilka mottagare kommer dina personuppgifter att överföras? Dina data kan överföras till enheter som behandlar personuppgifter på förfrågan från administratören, inklusive IT-tjänsteleverantörer, marknadsföringsbyråer etc. – Dessa enheter behandlar data på grundval av ett kontrakt med administratören och endast i enlighet med administratörens instruktioner. Dina uppgifter kan också vara förberedda för enheter som är behöriga att erhålla det på grundval av gällande lag, t.ex. brottsbekämpande myndigheter, om en myndighet begär den på lämplig rättslig grund (t.ex. Dina uppgifter kan i vissa fall överföras till mottagare från tredje land, det vill säga från länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, t.ex. om det är nödvändigt för tillhandahållandet av tjänster.

Vilka är dina rättigheter relaterade till behandling av personuppgifter?

Du har följande rättigheter i samband med behandlingen av dina personuppgifter av oss:

 • rätten att få tillgång till dina uppgifter, inklusive att få en kopia av data,
 • rätten att begära korrigering av uppgifter,
 • rätten att radera data (i vissa situationer),
 • rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsorganet som arbetar med skyddet av personuppgifter,
 • rätten att begränsa databehandling.

Om dina uppgifter behandlas på grundval av ditt samtycke kan du också använda följande rättigheter:

 • rätten att återkalla samtycke i det område där de behandlas på denna grund. Återkallande av samtycke påverkar inte lagenligheten av den behandling som gjordes på grundval av samtycke innan den återkallades.

Om dina uppgifter behandlas på grundval av samtycke eller som en del av den tillhandahållna tjänsten (data är nödvändiga för att tillhandahålla tjänsten) kan du dessutom använda följande rättigheter:

 • rätten att överföra personuppgifter, dvs att ta emot från din administratör dina personuppgifter, i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format. Du kan skicka dessa data till en annan datahanterare..

För att utöva ovanstående rättigheter, kontakta administratören eller dataskyddsansvarig (data ovan).

Information om “cookies”

Kakor och annan liknande teknik

Enheten zamieszczającym information i form av kakor (dvs. Cookies) och andra liknande tekniker i terminalen användaren (t.ex. dator, laptop, smartphone, smart TV, tablett.) Och den enhet som tar emot tillgång till dem är föremål för gruppen Coventry och partners eller liknande. Företag samarbetande bland andra analytisk servicepartners, annonsörer, applikationsutvecklare, nätverksreklambyråer (nedan kommer vi att använda förkortningen “som placerar”). Cookies är datoriserade uppgifter, särskilt textfiler som lagras i terminalens tjänster och tillämpningar. Cookies innehåller vanligtvis namnet på webbplatsen domänen från vilken de härrör, lagring tid på terminalen och ett unikt nummer. Kakor används inte för att identifiera användaren och baserat på dem är användarens identitet inte bestämd. Utgivarens webbplats kan placera en cookie-fil i webbläsaren om webbläsaren tillåter det. Viktigt tillåter webbläsaren tillgång till webbplatsen endast cookies som placeras av denna webbplats och inte till filer värd andra webbplatser.

Varför använder vi det?

Vi använder cookies och annan liknande teknik för att:

 • svar på din fråga;
 • ge dig information;
 • tillhandahålla tjänster;
 • justera innehållet på webbplatser och applikationer till användarens inställningar och optimera användningen av webbplatser; t ex kakor gör det möjligt att identifiera användarens enhet och visa en webbplats som är skräddarsydd för sina individuella behov;
 • skapa statistik som hjälper till att förstå hur användarna använder tjänsterna och programmen, vilket möjliggör förbättring av deras struktur och innehåll;
 • behålla användarens session (efter inloggning), tack vare vilken användaren inte behöver skriva in deras inloggning och lösenord på varje undersida av den givna webbplatsen och applikationen;
 • reklampresentation, inklusive på ett sätt som tar hänsyn till användarens eller hemvistets intressen (individualisering av reklammeddelandet) och med garanti för att man inte utesluter möjligheten att upprepade gånger presentera samma annons för användaren;
 • genomförandet av undersökningar – särskilt för att undvika flera presentationer av samma frågeformulär till samma mottagare och att presentera undersökningar på ett sätt som tar hänsyn till mottagarens intressen.

Typer av cookies som vi använder

På grund av kaklarnas livslängd och annan liknande teknik använder vi två grundläggande typer av dessa filer:

 • session – tillfälliga filer lagrade på användarens slutenhet tills de loggar ut, lämnar webbplatsen och applikationen eller stänger av programvaran (webbläsare);
 • permanent – lagras i användarens terminalanordning för den tid som anges i cookiefilparametrarna eller tills användaren raderar dem.

På grund av syftet med cookies och annan liknande teknik använder vi följande typer:

 • tjänster och applikationer som är nödvändiga för att fungera – möjliggör användningen av våra tjänster, t.ex. autentiseringskakor som används för tjänster som kräver autentisering;
 • filer som används för att säkerställa säkerhet, t ex används för att upptäcka bedrägerier inom autentiseringsområdet prestanda – möjliggör insamling av information om användningen av webbplatser och applikationer;
 • funktionell – tillåter att “komma ihåg” de inställningar som användaren valt och personifiera användarens gränssnitt, t ex i fråga om språk eller region för användarens ursprung, typsnittets storlek, utseende på webbplatsen och applikationer osv;
 • reklam – som gör det möjligt för användare att tillhandahålla reklaminnehåll mer skräddarsydd för sina intressen;
 • statistisk – används för att räkna statistik på webbplatser och applikationer.

Annan teknik

För att underlätta användningen av våra tjänster använder vi lokal lagringsteknik (LS), som liknar principen om drift för cookies men som har lite olika egenskaper. LS är en separat del av webbläsarminnet som används för att lagra data som sparas av webbplatser. Tillgång till det kan endast hämtas från en webbplats som fungerar på samma webbplats från vilken data sparades, men i motsats till cookies skickas de inte av webbläsaren varje gång du hänvisar till servern. Uppgifterna i LS lagras permanent av webbläsaren och tas inte bort när webbläsaren är stängd eller har en giltighetsperiod. Vi betonar att vi inte använder denna teknik för att “spåra” eller identifiera användare, men endast för bekvämlighet och för att tillhandahålla tjänster på högsta nivå. Vi använder LS-teknik, till exempel för att komma ihåg inställningar, bevara radiokonfigurationen eller lagra data om rekommenderade poster.

Hantera webbläsarinställningar

I många fall tillåter programvara som används för att surfa på webbplatser (webbläsare) för lagring av information i form av cookies och annan liknande teknik som standard i användarens slutenhet. Användaren kan dock när som helst ändra dessa inställningar. Underlåtenhet att byta innebär att informationen ovan kan lagras och lagras på sin slutenhet och därmed lagrar vi information om användarens slutanordning och åtkomst till denna information. Från nivån på den webbläsare som användaren använder, kan du till exempel hantera cookies manuellt. De mest populära webbläsarna inkluderar förmågan att:

 • acceptera cookies, vilket gör det möjligt för användaren att fullt ut använda alternativen som erbjuds av webbplatser;
 • hantering av cookie-filer på nivån på enskilda webbplatser som valts av användaren;
 • ange inställningar för olika typer av cookies, till exempel att acceptera filer som är permanenta som session etc.;
 • blockerar eller tar bort cookies.

Var hittar du hjälp?

Omfattande information finns i inställningarna för programvaran (webbläsare). Detaljer för personer som använder enskilda webbläsare, inklusive Internet Explorer Mozilla Firefox Chrome Opera etc. Vänligen observera att begränsningar eller uteslutningar av användningen av cookies och annan liknande teknik kan påverka några av de funktioner som finns på våra webbplatser.

Ytterligare information

Ytterligare information om kakor och annan teknik kan hittas bland annat på wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com eller i hjälpavsnittet i webbläsarmenyn.

Litet, bra råd

Användare, kom ihåg att:

 • när du använder en dator tillsammans med andra användare, efter att ha använt de webbplatser du är inloggad på, måste du logga ut, det vill säga “exit” från dina inställningar så att ingen kan se dem;
 • du känner bara till den information du tillhandahåller när du registrerar dig och du. Vi försäkrar dig om att ingen kommer att avslöjas, du bör också vara försiktig när du delar dem med tredje part;
 • det händer att personer som använder webben vill “dra” information från dig om dig och använda den mot dig eller andra personer. De kan göra detta, till exempel, av en önskan om vinst eller, enligt deras åsikt, för gott roligt. Var försiktig. Se till vem som är den person som frågar dig för de personuppgifter som institutionen representerar. Kom ihåg att det är du som är skyddad av lämpliga lagaregler, inklusive de som gäller skydd av personuppgifter.
SMS +46 73 646 09 40